Kapitola 2. Prostorové analýzy nad rastry

Obsah

1. Hydrologické analýzy
1.1. Teoretický úvod do hydrologických analýz
1.1.1. Určení směru odtoku
1.1.2. Odstranění sníženin
1.1.3. Použití ldd sítě k prostorovým analýzám
1.2. Tvorba povodí – r.watershed
1.2.1. Analýza RUSLE
1.2.2. Ostatní výstupy r.watershed
1.3. Modul r.fill.dir
1.4. Modul r.water.outlet
1.5. Modul r.basins.fill
1.6. Algoritmus r.flow
1.6.1. Porovnání rastrů půdního odtoku CC_display a CC_flowDS
2. Použitá literatura