Kapitola 1. Začínáme s GRASS

Obsah

1. GRASS
1.1. Co nabízí GIS GRASS?
1.2. Vytvoření nového projektu
1.3. Location a mapset
1.4. Import dat
1.4.1. Import dat do GRASS 5.4 – v.in.shape
1.4.2. Vybudování topologie nad daty – v.support
1.5. Vizualizace dat
1.5.1. Nastavení pracovní oblasti pomocí g.region
1.5.2. Otevření okna „monitoru“ - d.mon
1.5.3. Zobrazení importovaných dat - d.vect
1.5.4. Zobrazení detailu – d.zoom
1.5.5. Vyčištění monitoru – d.erase
1.5.6. Zobrazení grafického měřítka – d.barscale
1.5.7. Zobrazení hodnoty buňky
2. Tvorba DMR
2.1. Tvorba modelu z rastrových vrstevnic
2.1.1. Převod vrstevnic na rastr – v.to.rast
2.1.2. Interpolace - r.surf.contour
2.1.3. Zakrývání nevyhovujících oblastí – r.mask
2.1.4. Interpolace - r.surf.idw
2.1.5. Interpolace - r.surf.idw2
2.2. Tvorba DMR z vektorových vrstevnic
2.2.1. Interpolace - v.surf.rst
2.3. Hodnocení kvality výsledných DMR
2.3.1. Modul nviz
2.3.2. Rastr interpolovaný pomocí modulu r.surf.contour
2.3.3. Rastr interpolovaný pomocí modulu r.surf.idw
2.3.4. Rastr interpolovaný pomocí modulu r.surf.idw2
2.3.5. Rastr interpolovaný pomocí modulu v.surf.rst
2.3.6. Hodnocení přesnosti interpolovaného povrchu
2.3.7. Tangenciální a profilová křivost
2.3.8. Generování legendy – d.legend
2.3.9. Výsledně rastry modulu v.surf.rst