Prostorové analýzy nad oblastí Šumavských jezer

Jan Pacina

ZČU Plzeň

E-mail: 
           


Obsah

1. Začínáme s GRASS
1. GRASS
1.1. Co nabízí GIS GRASS?
1.2. Vytvoření nového projektu
1.3. Location a mapset
1.4. Import dat
1.4.1. Import dat do GRASS 5.4 – v.in.shape
1.4.2. Vybudování topologie nad daty – v.support
1.5. Vizualizace dat
1.5.1. Nastavení pracovní oblasti pomocí g.region
1.5.2. Otevření okna „monitoru“ - d.mon
1.5.3. Zobrazení importovaných dat - d.vect
1.5.4. Zobrazení detailu – d.zoom
1.5.5. Vyčištění monitoru – d.erase
1.5.6. Zobrazení grafického měřítka – d.barscale
1.5.7. Zobrazení hodnoty buňky
2. Tvorba DMR
2.1. Tvorba modelu z rastrových vrstevnic
2.1.1. Převod vrstevnic na rastr – v.to.rast
2.1.2. Interpolace - r.surf.contour
2.1.3. Zakrývání nevyhovujících oblastí – r.mask
2.1.4. Interpolace - r.surf.idw
2.1.5. Interpolace - r.surf.idw2
2.2. Tvorba DMR z vektorových vrstevnic
2.2.1. Interpolace - v.surf.rst
2.3. Hodnocení kvality výsledných DMR
2.3.1. Modul nviz
2.3.2. Rastr interpolovaný pomocí modulu r.surf.contour
2.3.3. Rastr interpolovaný pomocí modulu r.surf.idw
2.3.4. Rastr interpolovaný pomocí modulu r.surf.idw2
2.3.5. Rastr interpolovaný pomocí modulu v.surf.rst
2.3.6. Hodnocení přesnosti interpolovaného povrchu
2.3.7. Tangenciální a profilová křivost
2.3.8. Generování legendy – d.legend
2.3.9. Výsledně rastry modulu v.surf.rst
2. Prostorové analýzy nad rastry
1. Hydrologické analýzy
1.1. Teoretický úvod do hydrologických analýz
1.1.1. Určení směru odtoku
1.1.2. Odstranění sníženin
1.1.3. Použití ldd sítě k prostorovým analýzám
1.2. Tvorba povodí – r.watershed
1.2.1. Analýza RUSLE
1.2.2. Ostatní výstupy r.watershed
1.3. Modul r.fill.dir
1.4. Modul r.water.outlet
1.5. Modul r.basins.fill
1.6. Algoritmus r.flow
1.6.1. Porovnání rastrů půdního odtoku CC_display a CC_flowDS
2. Použitá literatura

Seznam obrázků

1.1. Vytvoření nového projektu
1.2. Nastavení regionu
1.3. Postup v.in.shape
1.4. Postup v.in.shape
1.5. Budování topologie nad vektorovými daty
1.6. Menu modulu g.region
1.7. Importované vrstevnice oblasti Černého a Čertova jezera
1.8. Detail vrstevnic převedených do rastru
1.9. Výsledný rastr z interpolace r.surf.contour
1.10. Tvorba masky 1
1.11. Tvorba masky 2
1.12. Tvorba masky 3
1.13. Rastr vygenerovaný r.surf.contour po aplikaci masky
1.14. Oblast vybrané pro testování interpolačních metod
1.15. Výsledný rastr generovaný r.surf.contour zobrazený pomocí nviz
1.16. Výsledný rastr generovaný r.surf.idw zobrazený pomocí nviz
1.17. Výsledný rastr generovaný r.surf.idw2 zobrazený pomocí nviz
1.18. Rastr v.surf.rst - dmin=10; tension=40; smooth=0.1; npmin=200
1.19. Rastr v.surf.rst (nviz) - dmin=10; tension=40; smooth=0.1; npmin=200
1.20. Sklon svahů - dmin=10; tension=40; smooth=0.1; npmin=200; hodnoty v legendě jsou ve stupních
1.21. Sklon svahů (nviz)- dmin=10; tension=40; smooth=0.1; npmin=200
1.22. Tangenciální křivost - tension=40; smooth=0.1; npmin=200; dmin=10
1.23. Tangenciální křivost - tension=40; smooth=0.1; npmin=200; dmin=10
1.24. Rastr v.surf.rst (nviz) - tension=20; smooth=0.8; npmin=300; dmin=10
1.25. Rastr v.surf.rst (nviz) - tension=15; smooth=0.8; npmin=300; dmin=10
1.26. Sklony svahů (nviz) - tension=15; smooth=0.8; npmin=300; dmin=10
1.27. Tangenciální křivost (nviz) - tension=15; smooth=0.8; npmin=300; dmin=10
1.28. Sklon svahů (nviz) - tension=10; smooth=0.8; dpmin=300; dmin=10
1.29. Detail rastru tangenciální křivosti
1.30. Detail rastru profilové křivosti
1.31. Rastr sklonu svahů; hodnoty v legendě jsou ve stupních
1.32. Rastr expozic svahů; hodnoty v legendě jsou ve stupních
1.33. Rastr tangenciální křivosti
1.34. Rastr profilové křivosti
2.1. Rastr CC_watershed
2.2. Rastr CC_halfbasin
2.3. Rast CC_accumulation
2.4. Rastr CC_overlandaspect
2.5. Rastr CC_streamchannel
2.6. Rastr CC_display
2.7. Rastr CC_display (nviz)
2.8. Rastr CC_LS
2.9. Rastr CC_S
2.10. DMR a z něj spočtený rastr směrů odtoků z buňky
2.11. Rastr CC_flowdirection
2.12. Raster CC_wateroutlet
2.13. Raster CC_wateroutlet (nviz)
2.14. Vektorová mapa CC_flowlines
2.15. Vekto rová mapa CC_flowlines, jako podklad je použit rastr CC_rst (nviz)
2.16. Rastr CC_flowL
2.17. Rastr CC_flowL (nviz)
2.18. Rastr CC_flowDS
2.19. Oblast 1 rastru CC_flowDS
2.20. Oblast 2 rastru CC_flowDS
2.21. Detail rastru CC_flowDS
2.22. Detail rastru CC_display